PRAVIDLÁ – Vedľajšia veta doplnková

Určovanie viet môže byť pomerne zdĺhavý proces. To, že rozoznáte jednoduchú vetu od súvetia, je len začiatok. Druhým krokom, v prípade vety zloženej, je rozlíšenie vety hlavnej a vedľajšej. Tým to ale stále nekončí!

Na rad potom totiž, aby to nebolo príliš jednoduché, prichádza ešte určenie druhu vedľajšej vety, čo môže byť oriešok. V tomto článku si preto ukážeme, ako spoznať vedľajšiu vetu doplnkovú.

S vedľajšou vetou doplnkovou, rovnako ako s doplnkom, môžu mať občas aj tí najlepší z nás prob-lémy. Ako vedľajšia veta doplnková, tak aj zmienený rozvíjajúci vetný člen závisí zároveň na mene (väčšinou podmete alebo predmete), ale aj na slovese.

Pomôckou môže byť to, že vedľajšia veta doplnková často stojí po slovesách zmyslového vnímania (počuť, začuť, uvidieť, cítiť, pozorovať, hľadieť…), neplatí to však tak, že kde je sloveso zmyslového vnímania, tam ide automaticky o doplnkovú vedľajšiu vetu, vždy si to treba overiť aj iným spôsobom.

Ako vedľajšiu vetu doplnkovú spoznáme?

Je dobré v prvom rade skontrolovať, v akej pozícii sa nachádza podstatné meno. Pokiaľ sa vyskytuje v predmete hlavnej vety, môže sa závislá veta viazať na meno aj na sloveso, a tým pádom ide o vedľajšiu vetu doplnkovú. Ak je ale podstatné meno umiestnené v podmete vety vedľajšej, nemô-že sa závislá veta na meno viazať, keďže ho tak trochu sama obsahuje – ide pravdepodobne o vetu predmetnú.

Počula som deti, ako sa hrajú s loptou priamou pod mojim oknom.VV = vedľajšia veta doplnková

Počula som, ako sa deti hrajú s loptou priamo pod mojim oknom. ≠ vedľajšia veta doplnková

Pripojená býva najčastejšie spájacími výrazmi ako, akoby. Prirodzene sa na vedľajšiu vetu pýtame: Ako?

Príklady vedľajších viet doplnkových:

  • Pozoroval som brata,VH ako sa mi snaží z garáže ukradnúť moju obľúbenú loptu.VV
  • Zúfalo hľadela na svoje ratolesti,VH ako ju definitívne opúšťajú.VV
  • Jaroslava sa cítila,VH akoby sa ocitla vo svojej najhoršej nočnej more.VV
  • Omylom som zbadala pána sprievodcu,VH ako kradne tašku práve neprítomnému cestujúcemu.VV
  • Napriek hrubým stenám som zreteľne počul svojich rodičov,VH ako sa hádajú.VV
Rate this post
Send this to a friend