PRAVIDLÁ – Vedľajšia veta podmienková

Ako majú zmluvy tie malé nenápadné dodatky pod čiarou, existuje aj medzi vedľajšími vetami takýto druh limitujúci vetu hlavnú. Táto závislá veta však na rozdiel od dodatkov pod čiarou nie je písaná alebo povedaná inak ako zvyšok vety, a pri jej prehliadnutí/prepočutí nám obvykle nehrozí strata celého majetku.

Reč je o vedľajšej vete príslovkovej podmienkovej, ktorú si teraz charakterizujeme bližšie.

Ako vedľajšiu vetu podmienkovú spoznáme?

Vedľajšia veta príslovková podmienková vyjadruje príslovkové určenie podmienky vety hlavnej, inými slovami nám hovorí, za akej podmienky sa stane situácia popísaná vetou hlavnou, môžeme ju teda použiť napríklad pri obchodovaní alebo v situácii, keď máme potrebu niekomu sa vyhrážať.

Nečakane sa na vetu pýtame: Za akej podmienky? Prípadne sa môžeme menej presne spýtať aj: Kedy? Podmienkovú vedľajšiu vetu k tej hlavnej pripájame pomocou ak, keď, keby, kebyže, ak by. Vetou nahradzujeme vetného člena, ktorý by podmienku vyjadroval vo vete jednoduchej, a to pomocou spojenia predložky a podstatného mena.

V prípade tvojej absencie zostanem doma.→ Keď tam nebudeš ty,VV zostanem tiež doma.VH – Za akej podmienky zostanem doma?

Bez peňazí do kina nepôjdem. → Do toho kina asi nepôjdem,VH či mi doma nedajú nejaké peniaze.VV – Za akej podmienky nepôjdem do kina?

S deťmi by som sa asi zbláznila. → Keby som mala deti,VV asi by som sa zbláznila.VH – Kedy by som sa zbláznila?

Príklady vedľajších viet podmienkových:

  • Napíšem ti všetkých päť úloh a budem za teba zotierať tabuľu na každej hodine,VH keď mi dáš svoju desiatu.VV – Za akej podmienky ti napíšem všetkých päť úloh a budem za teba zotierať tabuľu?
  • Ak mi nedáš svoju novú hračku,VV zbijem ťa.VH – Za akej podmienky ťa zbijem?
  • Ak bude situácia v tejto tragickej krajine stále rovnaká,VV asi budem nútený.VH – Za akej podmienky budem nútený emigrovať?
  • Keď budem musieť na záhrade vysekať stromy a zasadiť rajčiny,VV asi nestihnem doma vyniesť kôš.VH – Kedy nestihnem vyniesť kôš?
  • Ak mi nedáš odhryznúť zo svojho chleba,VV umriem od hladu.VH– Kedy umriem hladom?
  • Keby si sa na mňa stále tak divne nepozerala a neznervózňovala ma,VV nespadla by som.VH – Kedy by som nespadla?
5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend