PRAVIDLÁ – Vedľajšia veta príčinná

Ak sa chceme vyvarovať tých niekedy až vyslovene otravných otázok začínajúcich sa na zámennú príslovku prečo, je dobre nedať protivníkovi na otázky priestor a rovno použiť súvetie obsahujúce závislú vetu vyjadrujúcu príčinu, prípadne sa môžeme vytasiť aj s vetou účelovou.

V tomto článku sa zameriame na prvý druh z tejto dvojice, teda na vedľajšiu vetu príslovkovú príčinnú.

Vedľajšia veta príslovková príčinná zastupuje príslovkové určenie príčiny vety hlavnej. Často sa mýli práve s vedľajšou vetou účelovou, na rozdiel od ktorej ale vyjadruje príčinu, inak povedané niečo, čo sa stalo pred dejom vety hlavnej.

Pretože som mal zlomenú nohu,VV nemohol som bežať maratón.VH – Najprv som si zlomil nohu, a to bolo príčinou toho, že som neskôr nemohol ísť behať.

Nemám rada psy,VV pretože ma ako malú jeden pohrýzol.VH – Keď som bola malá, pohrýzol ma pes, a to je príčinou toho, že tieto zvieratá doteraz nemám rada.

Ako vedľajšiu vetu príčinnú spoznáme?

Rovnako ako na príslovkové určenie príčiny sa na vedľajšiu vetu príčinnú pýtame: Prečo? Z akej príčiny? Z akého dôvodu? Odpoveď na otázku: „Prečo?“ potom obvykle začíname spojkou pretože, preto niet divu, že práve tá je jedným z výrazov spájajúcich v tomto prípade vetu hlavnú s vetou vedľajšou. Medzi ďalšie použiteľné spojky patria keďže a že. Pri odpore k súvetiu môžeme obsah vety vyjadriť spojením podstatného mena a predložky.

Príklady vedľajších viet príčinných:

  • Kvôli chrípke som nemohol ísť do školy. → Keďže som mal chrípku,VV nemohol som ísť do školy.VH – Prečo/z akej príčiny som nemohol ísť do školy?
  • Kvôli vyvŕtaným zubom som sa nemohla najesť. → Nemohla som sa najesť,VH pretože mi zubár vŕtal zuby.VV – Prečo/z akej príčiny som sa nemohla najesť?
  • Vďaka svojmu nízkemu vzrastu som sa mohla hrať v skákacom hrade. → Že som malá ako desaťročné decko, VV dovolili mi ísť sa hrať do skákacieho hradu.VH – Z akého dôvodu som mohla ísť na skákací hrad?
  • Kvôli psovi som nemohla napísať domácu úlohu. → Tú úlohu som nemohla napísať,VH pretože mi pes zjedol zošit aj učebnicu.VV – Z akej príčiny som nemohla napísať domácu úlohu?
Rate this post
Send this to a friend