Pravopis × pravopys

Z tejto dvojice je prípustná len podoba pravopis.

Ak slovo rozdelíme, dostaneme dve časti: pravo-pis. Pravo- je prvou časťou v zložených slovách s významom pravý, napríklad u slov: pravobok, pravouholník apod. (Pozor na zámenu s podobnou zložkou právo- majúce význam u slov právomoc, právoplatný atď.)

Druhou časťou slova je potom -pis, čo má súvislosť so slovesom písať (viac zrejmé u tvarov pisateľ, písmo, pisár,…). Slovo pravopis je vysvetľované ako súbor pravidiel o zaznamenávaní spisovných jazykových prejavov písmom, teda pravidlá správneho = pravého písania.

Príklady:

V Pravidlách slovenského pravopisu nájdeme aj poučenie o písaní veľkých písmen.

Na hodinách slovenského jazyka píšeme pravopisné cvičenia.

Pravopisne.sk je moja najobľúbenejšia stránka.

Rate this post
Send this to a friend