Predsavzatie × predcavzatie

Pri zdôvodnení tohto podstatného mena sa musíme pozrieť na pôvod slova. Pôvodne ide o zložený výraz zo slov „vziať si niečo pred seba“. To sa samozrejme viaže aj s použitím slova v dnešnom jazyku.

Predsavzatie označuje nejaké rozhodnutie, ktoré je stanovené dopredu a my sa usilujeme o jeho naplnenie (najčastejšie s príchodom nového roku), je to teda niečo, čo máme pred sebou. Píšeme teda vždy a jedine predsavzatie. Rovnaké pravidlá platia pre príbuzné sloveso predsavziať si (rozhodnúť sa, zaumieniť si). V dávnejšom jazyku sa používali všetky varianty tohto slovesa – predsavezmem apod., tieto ale jazykovým vývojom zanikli a dnes sa už nepoužívajú.

Príklady:

S novým rokom prichádza aj veľké množstvo predsavzatí.
Ja už si predsavzatia nedávam, nikdy ich totiž nedodržím.

Rate this post
Send this to a friend