Prekvel × prequel

Spisovný slovenský jazyk ani jeden z týchto termínov nepozná, napriek tomu sa objavuje. Ide o tzv. anglicizmus, čo je anglický pojem, ktorý postupne preniká do slovenčiny a vo svojej pôvodnej podobe sa vyskytuje medzi slovenskými slovami.

Pojem vznikol spojením dvoch anglických výrazov: pre- (predpona pred-) a sequel (pokračovanie). Práve z týchto dôvodov píšeme výraz s pôvodným „q“, teda vždy prequel.

Prequel je označenie pre umelecký počin (najčastejšie kniha a film, ale tiež počítačová hra, seriál apod.), ktorý dejovo a časovo predchádza inému dielu, ktoré je už uverejnené. Prequel tak spravidla objasňuje, čo sa stalo pred samotným (skôr publikovaným) príbehom, odhaľujú sa základy príbehu apod.

Príklady:

Filmový Hobit je prequelem pre trilógiu Pán prsteňov.
Napadá ti nejaký prequel v rámci literárnej tvorby?

Rate this post
Send this to a friend