Pres × press

Touto dvojicou sa vás snažíme trochu zmiasť. Žiadny z variant totiž nejde označiť za chybný a pravopisne nekorektný.

Pres

V slovenskom jazyku má určite svoje miesto výraz pres. Ide o podstatné meno, ktoré označuje tlak na osobu (napr. časový pres). Predtým sa výraz pres používal aj na pomenovanie lisu (napr. tlačiarskeho). Tento variant môžeme úplne normálne skloňovať podľa vzoru dub. Výraz pres môže byť ale aj 2. pádom množného čísla od podstatného mena preso. Ide o hovorové pomenovanie kávy espresso.

Press

Press so zdvojeným „s“ na konci je anglický výraz, ktorý sa ale v poslednej dobe pomerne hojne využíva aj u nás. Najčastejšie ide o pomenovanie tlače (noviny apod.), ale slovo môžeme preložiť ako trvať na niečom, usilovať sa o niečo, tlačiť apod. Výraz zatiaľ nie je oficiálne prebratým slovom a píšeme ho v tejto pôvodnej anglickej podobe. Tiež nie je možné výraz skloňovať podľa bežných zvyklostí slovenského jazyka, ide o tzv. anglicizmus.

Príklady:

Nestíham, zavolám neskôr, som teraz v prese.
Pri dopravnej nehode sa objavil fotograf v neónovej veste s nápisom Press.
Pri pracovnej schôdzke sa vypilo nespočetne veľa pres a čiernych čajov.

Rate this post
Send this to a friend