Prijímať × príjmať

Z výslovnosti nemusí byť jasné, aké písmenká sa to vlastne nachádzajú v strede tohto slova. Preto sa často stretávame s nesprávnym písaním tohto výrazu a jeho odvodenín. V poriadku je jedine forma prijímať.

Prijímať je nedokonavý tvar slovesa prijať a používame ho vo viacerých zmysloch: vziať ponúkanú vec, vziať na vedomie, vziať do opatery, do nejakej inštitúcie, akceptovať niečo, prejaviť súhlas. Prijímanie je zároveň aj pomenovanie cirkevného obradu symbolického požitia chleba a vína.

Pomôcť pri pravopise si môžeme práve dokonavým tvarom slovesa – prijať. Pri tvorení nedokonavého „prijímať“ pracujeme stále so základom „prij“ a až zaň pridávame príponu. Podobné prípady: zapnúť – zapínať, začať – začínať.

Tvary „príjmať, príjmanie“ teda určite nie sú správne.

Príklady:

Pripravuje sa na prvé sväté prijímanie, ktoré ju čaká budúci mesiac.
Prijímaš túto dohodu?

4.7/5 - (3 hlasů)
Send this to a friend