Priorita × prijorita

Priorita je záležitosť, ktorá má byť riešená prednostne. Správne je prvý variant – priorita.

Všimnite si, že v slove sú dve za sebou nasledujúce samohlásky, ktoré sa môžu v prúde reči problematicky vyslovovať, preto sa do výslovnosti vkráda tzv. hiátová hláska j, preto správne vyslovujeme [prijorita].

Problém môže nastať aj pri určovaní správneho i/y. Slovo je cudzieho pôvodu, preto dnes píšeme v tomto slove po tvrdej spoluhláske vždy mäkké i. Podstatné meno priorita je rodu ženského, skloňujeme ho podľa vzoru žena.

Príklady:

Život je otázkou priorít, a mne sa zatiaľ darí podľa tohto hesla riadiť.

Životné prostredie je pre nás kľúčovou oblasťou a prevencia vzniku odpadu je našou hlavnou prioritou.

Ide skôr o rozumne zvolené priority a poctivé hospodárenie než o nutnosť mať k dispozícii milióny navyše.

Slovenskou prioritou je vytvorenie priaznivých podmienok pre rozvoj priemyslu a zaistenie energetickej bezpečnosti.

Rate this post
Send this to a friend