Priviezť × priviesť

Sloveso priviesť sa používa vo význame: zaistiť príchod niekoho (dovediem ťa k lekárovi), prinútiť či primäť niekoho k niečomu (privediem ťa na správnu cestu). Základom je slovo viesť (vedenie, vodiť) – udávať smer, riadiť apod. Iná situácia ale nastáva, keď použijeme sloveso priviezť.

Sloveso priviezť s písmenkom „z“ v základe slova používame vo význame: dopraviť niekoho/niečo niekam dopravným prostriedkom, zaviezť. Základom slovesa priviezť je výraz voziť (pomôcka – používame vozidlo). Ako vidieť, základom obidvoch uvedených výrazov je úplne iné slovo s celkom odlišným výrazom.

V spisovnom slovenskom jazyku teda existujú oba varianty slova, môžeme napísať priviesť aj priviezť, je však nutné rozlišovať ich významy.

Zrejmé je to pri použití v 1. osobe jednotného čísla: privediem (priviesť) x priveziem (priviezť).

Príklady:

Dokázal každého priviesť k rozumu v priebehu niekoľkých hodín.

Nechala sa kolegami priviesť k novému životnému štýlu.

Mal si deti priviezť autom o hodinu skôr.

Musím už konečne priviezť ten piesok, aby sme mohli namiešať maltu na stavbu.

5/5 - (2 hlasů)
Send this to a friend