Prototyp × prototip

Podľa zásad spisovného slovenského jazyka môžeme napísať jedine prototyp s „y“. Pri rozhodovaní nám môže pomôcť význam slova. V súčasnej slovenčine sa objavuje slovo typ aj slovo tip a obidve slová sú pravopisne správne, pokiaľ sú použité v správnom kontexte.

Podstatné meno prototyp sa dá rozložiť na dve časti, predpona proto- je súčasťou zložených slov a nesie význam „prvý“, druhou časťou je zmienené slovo typ.

Prototyp označuje prvotný typ alebo model niečoho, prípadne vyhranený vzor. Z tohto jasne vyplýva, že výraz typ tu nesie význam modelu, jednej veci, ktorá nesie spoločné znaky pre celú skupinu apod., nie význam odhadovania výsledku alebo poskytnutia dobrej rady (dať niekomu tip).

Preto je jedinou správnou možnosťou napísať v tomto slove „y“.

Príklady:

Technici zostavili prototyp nového vozidla, ktoré sa začne od októbra vyrábať.
Peter je prototyp poctivého novinára.

Rate this post
Send this to a friend