Pýcha × pichá

V tomto prípade majú oba varianty svoje opodstatnenie, je ale nutné rozlišovať význam a slovný druh.

Pýcha je označenie pre podstatné meno, ktoré vyjadruje prehnané sebavedomie, povýšenosť alebo samoľúbosť. Stáva sa tak slovom opačným pre výrazy ako pokora a skromnosť. Je súčasťou vybraných slov po písmene „p“ a vyžaduje teda písanie „y“.

Pichá je sloveso, tu konkrétne v 3. osobe jednotného čísla prítomného času, od infinitívu pichať. Používame ho v prípade, keď chceme vyjadriť bodnutie, zásah niečo špicatého, ostrého.

Príklady:

Pre teba jednoznačne platí príslovie: pýcha predchádza pád.

Pýcha a lakomosť sú veľmi zlé ľudské vlastnosti.

Často ma pri behu pichá v boku.

Pichá ťa tento sveter?

Rate this post
Send this to a friend