Pyramída × piramída

Slovo, ktoré poznáme z hodín zemepisu a dejepisu, a šťastnejší z nás aj z dovolenky, je často chybne písané v domnienke, že sa naň dajú aplikovať pravidlá o vybraných slovách po P.

Tam sa nenachádza, tak veselo napíšeme i. Je to však správne?

Toto slovo prišlo do slovenčiny z gréckeho pyramis. Jediný správny variant prepisu je teda podľa pôvodnej predlohy pyramída. Vzhľadom nato, že ide o cudzie slovo, neplatia tu pravidlá o vybraných slovách po P.

Často dochádza k prehadzovaniu „i“ a „y“. Na toto podstatné meno, rovnako ako na ostatné prebraté slová z cudzích jazykov, neexistuje pravidlo. Je teda treba si zapamätať, že pyramída sa píše s y po „p“ a i po „m“.

Príklady:

Cheopsova pyramída je najväčšou v Egypte.

Teotihuacan v Mexiku je pravdepodobne najväčšie pyramídové mesto na svete.

S rodičmi sme navštívili pyramídy v Egypte.

Rate this post
Send this to a friend