Pytliak × pitliak

Výraz pytliak zaraďujeme medzi vybrané slová po P. Zaujímavý je pôvod tohto slova. Asi viete, že v češtine sa používa slovo pytel pre vrece. Tak toto slovo bolo v podobe pyteľ ešte v 19. storočí aj v našej slovenčine.

Pytliak je lovec, ktorý bez povolenia strieľa zvieratá a pomenovanie vychádza doslova z tajného odnášania ulovenej zveri vo vreci.

Už aj v jeho pôvodnom slovnom základe sa písal ypsilon. Zaradenie do vybraných slov vám s určitosťou môže napovedať, aké i/y napísať.
Pitliak neznamená nič – je to len skomolenina vyššie uvedeného pytliaka s nesprávne zvoleným i.

Príklady:

Pytliaci nastražili v lese pasce.

Pytliactvo by malo byť tvrdo potrestané.

Rate this post
Send this to a friend