Rad × rada

Rad v zmysle „stáť v rade“ je mužského rodu a má tvar rad, nie rada.

Slovník slovo „rad“ vysvetľuje ako:

  • skupinu usporiadanú v jednej línii (pred pokladňou bol dlhý rad ľudí),
  • neurčitý počet (bol tam celý rad problémov),
  • či poradie (druhá v rade).

Etymologickou zaujímavosťou je určite zdrobnenina riadok ako rad písmen v rovnakej výške, no napadlo by vám to? Slovenčina skrýva množstvo prekvapení.

Rada je podstatné meno s iným významom – používame ho ako „odporúčanie, príprava“ či poradný orgán určitej inštitúcie a podobne. Toto slovo sa vyznačuje mnohorakými odvodeninami: radiť, poradiť, radca, porada, radnica, ale aj zradiť, zradca…

Dajme si pozor na zámenu týchto dvoch slovíčok, ku ktorej dochádza naozaj často. Stojíme o radu, ale vystojíme si na ňu rad. 🙂

Príklady:

V kine bol dlhý rad na lístky.
V divadle mali sedadlá v šiestom rade.
Prišlo na rad vyúčtovanie.

Poprosila ju o dobrú radu.
Rada pre televízne vysielanie navrhla vysoké pokuty.

4/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend