Raný × ranný

Tieto dve slová je potrebné rozlišovať! V praslovančine sa používal jeden výraz „rano“; ten znamenal „v skorom čase“ i „skoro (počas dňa)“ a mal blízko k obom dnešným výkladom.

Pôvodný význam „rano“ ako predchodcu dnešných výrazov predpokladáme v zmysle „súvisiaci s narodením“, čo v tej dobe znamenalo aj východ slnka. Dnes máme zaužívané dve prídavné mená, ktoré majú odlišný význam: raný a ranný.

Raný znamená skorý, včasný, často týmto slovom vyjadrujeme prvú etapu čohosi (rané detstvo). Ranný je prídavné meno priamo odvodené od slova ráno- používame ho ako prívlastok činnosti či veci, ktorá sa spája s touto časťou dňa (ranná káva, ranný beh). Často ho môžeme nahradiť slovom raňajší.

Príklady:

Nevie si deň predstaviť bez ranného behu.

Ranná sprcha ma vždy prebudí a som svieži celý deň.

Raná fáza je prvou z troch fáz hojenia rán.

Známky geniality vykazoval už v ranom veku.

Rate this post
Send this to a friend