Revolver × revolvér

Táto dvojica slov nás môže zmiasť, pravopisne správne je ale jedine prvý variant – revolver.

Problém u tohto slova nastáva predovšetkým vtedy, keď sa ho snažíme vysloviť, veľa ľudí používa rôzne asimilačné a disimilačné podoby, ako napríklad levorver / levorvér, levolver / levolvér apod., pretože sa v jednom slove niekoľkokrát opakujú likvidy, ktoré sa pri výslovnosti ľahko zamenia.

Pritom stačí využiť mnemotechnickú pomôcku, napríklad: revolúcia – revolver.

Revolver je ručná strelná zbraň s otočným zásobníkom na  náboje. Slovo pochádza z anglického revolve, čo v preklade znamená otáčať (sa) alebo krúžiť. Podstatné meno revolver je rodu mužského neživotného, skloňujeme ho podľa vzoru dub.

Príklady:

Tieto vreckové revolvery sa vyrábali od roku 1871 do roku 1879 a celkovo sa vyrobilo asi 30 000 exemplárov.

Útočník se chopil revolveru a snažil sa svojho protivníka zastreliť.

Zaujímavý revolver od menej známej a menej renomovanej americkej firmy sme videli u zahraničného zberateľa.

Súťaž prebehla vo dvoch kategóriách – puška na 100 metrov a revolver na 15.

Rate this post
Send this to a friend