Rodinné × rodiné

Pri písaní tohto prídavného mena neurobíme chybu, keď sa zamyslíme nad tým, ako vlastne slovo vzniklo. Východiskovým slovom je podstatné meno rodina, z ktorého po odtrhnutí koncovky -a, zostal základ -rodin-.

Nato, aby sme mohli vytvoriť adekvátne prídavné meno, je nutné pripojiť charakteristickú príponu, v tomto prípade –. Jednoducho tak vznikne slovo rodinný (rodin-ná, rodin-né, rodin-ne), toto slovo si vyžaduje písanie zdvojeného „n“, inak ho napísať pravopisne správne nejde.

Pozor ale na zámenu príslovky rodinne s výrazom „rodine“, v tomto prípade by šlo o podstatné meno rodina v 3. alebo 6. páde s jedným „n“.

Príklady:

Celá naša rodina sa na Vianoce zíde pri tradičnom rodinnom posedení.
Spory o majetok môžu niekedy vážne narušiť rodinné vzťahy.
Som veľmi rodinne založená.

1/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend