Rozbor umeleckých textov: Apostrofa

Pojem apostrofa sa dá ľahko zameniť s apostrofom. Kým apostrofu (ženský rod), o ktorom budeme v tomto článku hovoriť, zaraďujeme do rečníckych figúr, apostrof (rod mužský neživotný) slúži ako znamienko.

Čo je to apostrofa?

Apostrofa pochádza z gréckeho apo-strefó, čo v preklade znamená „obraciam sa inak“. Podstatou tejto rečníckej figúry je to, že rečník vo svojom prejave oslovuje neprítomné osoby, mŕtvych, idey, abstraktné pojmy, veci, posvätné bytosti apod.

Príklady:

Pozdravujem Vás hory, lesy, z tej duše pozdravujem vás.

(P. O. Hviezdoslav – Hájnikova žena)

Ó, vy čierne hory! Ó, vy sivé skaly!
Čo ste mi milého von z dediny vzali
Von z dediny vzali na salaše panské,
Vráťte mi ho skoro, vy hole fatranské.

(ľudová pieseň – Ó, vy čierne hory)

Apostrofu bezpečne spoznáme podľa toho, že začína zvolaním. Básnik alebo rečník takto oslovuje niekoho, od koho nemôže očakávať odpoveď.

Pre istotu ešte raz:
APOSTROFA = Básnické oslovenie neprítomných osôb, vecí atď.
APOSTROF = Znamienko označujúce v písme vypustenie písmena alebo skupiny písmen. REČNÍCKA OTÁZKA = Otázka, na ktorú nečakáme odpoveď.

Rate this post
Send this to a friend