Rozbor umeleckých textov: Eufemizmus

Eufemizmus je pomenovanie, ktoré zľahčuje alebo zmierňuje nepríjemnú skutočnosť. Stretávame sa s nimi denne, do nášho života patria. Poďme sa na ne pozrieť v tomto článku viac do hĺbky….

Čo je to eufemizmus?

Iste sa vám niekedy stalo, že ste potrebovali niekomu oznámiť nepríjemnú informáciu, ale báli ste sa, že by sa druhá strana mohla uraziť, alebo by jej samotný fakt pripadal až príliš tvrdý. Použili ste preto trochu iný výraz, ktorý danú skutočnosť trochu zmiernil. V tomto prípade ste použili eufemizmus.

Samotné slovo eufemizmus (niekedy nazývané ako eufémia) pochádza z gréčtiny, kde eu- znamená dobre a -fémi znamená hovorím, výrok.

Príklady

Odišiel do večných lovísk. (=zomrel)
Jeho zranenia boli nezlučiteľné so životom. (=zomrel)
Ich rodina je sociálne slabá. (=chudobná)
Katka je skrátka inak priestorovo riešená. (=tučná)
Zlodej navždy odobral z regálu čokoládu. (=ukradol)
Je súčasťou izby aj sociálne zariadenie? (=záchod)
Celý čas ma len uvádzali v omyl. (=klamali)
On je alternatívne inteligentný. (=hlúpy)
Zaviedli sme liberalizáciu cien. (=zdraženie)

Eufemizmy okolo nás

Eufemizmy nás obklopujú, sú v praxi často používané, ľudia skrátka nechcú počuť „drsnú pravdu“, ale miernejšiu formu vyjadrenia, jemnejšie výrazy. Určite uznáte, že omnoho prijateľnejší je výraz „zrelá dáma“, než keby sme mali povedať „stará žena“.

Eufemizmy sa rovnako týkajú fyziologických procesov a stavov (vykonávať potrebu, byť v inom stave), ako už bolo zmienené v príkladoch vyššie, tak smrti a pohrebu (posledná púť, cesta do neba, posledná rozlúčka), alebo tiež pomenovanie profesií, ktoré sú menej prestížne (kozmetička podlahových krytín miesto upratovačka).

Niekedy radšej zvolíme slová v cudzom jazyku, aby sme zmiernili nepríjemnú skutočnosť, napríklad pedikulóza miesto zavšivenia. S eufemizmami sa skrátka môžeme stretnúť v akejkoľvek forme a v akejkoľvek situácii.

Eufemizmy sa v komunikácii už tak zakotvili, že sa z nich postupne stali ustálené slovné spojenia. Týmto výrazom hovoríme frazeologizmy. Opakom eufemizmu je pejoratívum a dysfemizmus (zosilňujúci, zhrubnutý, vulgárny)

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend