Rozbor umeleckých textov: Gradácia

Pojem gradácia sa rovnako ako inverzia môže objavovať aj v iných oblastiach než len v literatúre, napríklad v hudbe. Tak ako v nej, aj u tejto figúry nasleduje po nej vyvrcholenie.

Čo je to gradácia?

Gradácia pochádza z latinského gradatio, čo v preklade znamená stupňovanie. Ide teda o stupňovanie, odstupňovanie, zosilňovanie a postupný prechod v texte. Deje sa tak prostredníctvom hromadenia slov od najslabšieho k najsilnejšiemu.

Rozlišujeme dva druhy gradácie:

  • Vzostupná gradácia (klimax) = usporiadanie slov od najslabšieho k najsilnejšiemu
  • Zostupná gradácia (antiklimax) = usporiadanie slov od najsilnejšieho k najslabšiemu, tá nie je príliš častá.

Za využitia epanastrofy sa tak myšlienky vo výpovedi viažu pevnejšie k sebe, tým pádom sa zosilňuje nadväznosť.

Ako gradáciu tvoríme?

  • pomocou druhého a tretieho stupňa prídavných mien a prísloviek

kde je voda modravá a nebo modravé a hory modravejšie.

V. Nezval, Na břehu řeky Svratky

  •  za pomoci zoradenia slov, slovných spojení, ale tiež významových motívov tak, aby smerovali napríklad k rastúcej intenzite citov

Niet mu matere, otca, rodiny

A.Sládkovič, Detvan

Rate this post
Send this to a friend