Rozbor umeleckých textov: Paralelizmus

Ako už sám názov pojmu napovedá, paralelizmus je odvodený z prídavného mena paralelný/súbežný alebo tiež existujúci vedľa seba, čo si máme ale pod týmto pojmom predstaviť?

Čo je to paralelizmus?

Paralelizmus (pochádza z gréckeho par allélos, súbežný, rovnobežný) a nie je možné mu prisudzovať len jednu definíciu, ale hneď niekoľko:

  1. Druh básnického prirovnania (príslušné javy kladieme vedľa seba = paralelne)
  2. Obdobná výstavba (veršov, textov)
  3. Paralelizmus membrorum (s týmto paralelizmom sa stretneme predovšetkým v biblickej poézii, keď sa časť textu vzápätí s obmenou opakuje)

Na nasledujúcej ukážke si môžeme všimnúť, že sú v texte vedľa seba postavené podobné štruktúry (motívy, vetné stavby atď.)

Príklady:

Nespomínajte mi ľudia ľalie
Byľky plodné vodnaté
Ani spánok s obrvenými prstami
Ani ružový dom s jazykom vetra
Ani porezané ruže
Ani včely v šesťbokej bunke vliate do krvného koláča
Ani mlieko ktoré klíči z kvitnúceho ohňa

(Rudolf Fabry: Posledné)

Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia,
ponad vysoké hory, ponad rovné polia;
preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu,
sadli tam za pomedzím slovenského rodu.

(Samo Chalupka: Mor ho!)

Bubny prešli stáročiami,
bubon veštil budúcnosť,
bubny vzbúr a búrky bubnov pod nebom,
bumerang bubnov ženúci stáda k hradbám,
buldogy bubnov proti rabom,…

(M. Válek: Bubnovanie na opačnú stranu)

Súbežne kladieme porovnateľné vetné celky alebo verše tak, aby sa dosiahol vedomý významový posun, a to z hľadiska zvukového, gramatického aj tematického.

Pre istotu ešte raz:

PARALELIZMUS = Druh prirovnaní, radenie motívov vedľa seba
PRIROVNANIE = Pomenovanie na základe porovnania

Rate this post
Send this to a friend