Rozbor umeleckých textov: Synekdocha

Medzi základné spôsoby, ako môžeme obohacovať významy slov, je využívanie synekdochy.

Čo je to synekdocha?

Pojem synekdocha pochádza z gréckeho synekdoche, čo znamená v preklade „spolurozumenie“. V klasickej rétorike a poetike patrí medzi trópy. Synekdocha je druhom metonymie, ktorú používáme vtedy, keď je celok charakteristický pre časť alebo časť pre celok.

Celok za časť

Príklady:

„Celá dedina bola na nohách“ miesto „všetci ľudia z dediny“
„Celé Česko číta deťom“ miesto „ľudia z Česka čítajú deťom“
„Sála naraz stíchla“ miesto „diváci stíchli“
„Bývame pod jednou strechou“ miesto „bývame spolu“
„Išiel mestskou hromadnou dopravou“ miesto „električkou/autobusom“
„Bratislava vyhlásila stav pohotovosti“ miesto „zodpovedné osoby vyhlásili pohotovosť“

Ďalej môžeme deliť synekdochu na:

  1. rod za druh (pil som alkohol miesto pil som víno / jedol som mäso miesto jedol som kuracie);
  2. množné číslo za jednotné tzv. pluralis majestaticus (My, kráľ habsburský miesto Ja, kráľ habsburský);
  3. autorský plurál (A teraz sa vydajme doľava, miesto Ja sa teraz vydám.);
  4. látka za hotový výrobok (Zabil ho ostrím. miesto Zabil ho sekerou.).

Časť za celok

Príklady:

„Bola tam hlava na hlave“ miesto „veľa ľudí“
„Dala by som si kvapku vína“ miesto „pohár vína“
„Neprišla tam ani noha“ miesto „nikto tam neprišiel“
„Bývame pod jednou strechou“ miesto „v jednom dome“
„Mala ryšavý vlas“ miesto „ryšavé vlasy“

Aj u časti a celku môžeme synekdochu ďalej deliť na:

  1. druh za rod (Stálo ju to pár drobných. miesto Stálo ju to málo peňazí.);
  2. jednotné číslo za množné (Daňový poplatník zaplatí tento rok viac. miesto Daňoví poplatníci zaplatia tento rok viac.);
  3. u látky hotovým výrobkom sa veľmi často nedeje.

Čím sa odlišuje synekdocha od metonymie?

Ako sme sa už dozvedeli, synekdocha je typom metonymie. Oba tieto javy sú si svojimi vlastnosťami veľmi podobné, ale v niektorých prípadoch môžeme hovoriť o metonymii, ale nie už o synekdoche.

Metonymia môže vyzerať napríklad tak, že miesto Čítam knižku od Kukučína povieme čítam Kukučína. Kukučín nie je časť Kukučínovej knihy, k zámene celku a časti teda nedochádza (len sme preniesli význam na základe vecnej súvislosti).

Hranica medzi synekdochou a metonymiou nie je úplne ostrá, preto rozhodnutie, o ktorý jav ide, nemusí byť vždy jednoznačné.

Pre istotu ešte raz:

METONYMIA = Prenesenie významu na základe vecnej alebo logickej súvislosti medzi označovanými javmi.
SYNEKDOCHA = Zámena časti za celok alebo celku za časť.
HYPERBOLA = Pomenovanie zveličujúce skutočnosť (nadsádzka).
LITOTES = Zmiernenie určitej výpovede za použitia dvojitej negácie

5/5 - (2 hlasů)
Send this to a friend