Rozbor umeleckých textov: Zvukosled

Vedeli ste, že cielené usporiadanie hlások v básni môže zásadným spôsobom ovplyvniť čitateľovo vnímanie celej knihy? Iste vo väčšine prípadov v tom pozitívnom slova zmysle. Spisovateľovým zámerom tak pri písaní básní môže byť snaha čitateľa napríklad upokojiť príjemným poradím zvukov. Cieľom však môže byť aj vyvolať pomocou systematického zoskupenia hlások nehodiace sa zvuky pripomínajúce rozladenie alebo básnikov vnútorný nepokoj.

Vznikať môžu aj rôzne jazykové hračky na pobavenie čitateľa, z ktorých sa neskôr môžu stať jazykolamy.

Zvukosled spoločne so zvukomaľbou a eufóniou patrí medzi zvukové básnické figúry. To znamená, že v prípade čítania máme za pomoci pravidelného opakovania rovnakých hlások (tzv. hláskovej inštrumentácie) vo verši dojem, že počujeme zvuk reálny.

Príklad:

opakovanie slovných základov v odvodených slovách;
I my, vlastenci a bratové, slavme slavně slávu Slávúv slavných (Slávy dcera)

Pre istotu ešte jeden prehľad:
ZVUKOSLED = Pravidelné opakovanie rovnakých hlások vo verši.
ZVUKOMAĽBA = Zoskupenie hlások s cieľom vyvolať dojem, predstavu či napodobniť zvuk.
EUFÓNIA = Príjemné usporiadanie zvukov v prejave.

Rate this post
Send this to a friend