Rozviedka × rozvietka

Rozviedka je prieskumná hliadka či špionážna služba. Toto slovo pochádza z ruštiny od „raz-védať“ – dozvedieť s o niečom opytovaním, a používa sa u nás od 20. storočia.

Pravopisne správna je len podoba rozviedka. Pomôcť si môžeme práve vyššie zmieneným pôvodným „razvédať“ alebo aj naším dozvedať sa, vedieť. Vo všetkých týchto a aj ďalších príbuzných slovách v základe figuruje „d“. Podobne sa potom píše aj príbuzné slovo „kontrarozviedka“.

Príklady:

Niektoré štáty východnej Európy sú nútené bojovať s cudzou rozviedkou.
Rozviedka je tajná polícia, ktorá ma za úlohu nás chrániť.

Rate this post
Send this to a friend