Runway × ranvej

Ako nazvete vzletovú a pristávaciu dráhu – runway, alebo radšej ranvej?

Slovenčina si množstvo cudzích výrazov prispôsobila k svojmu obrazu, a to ako po stránke tvaroslovnej, tak pravopisnej. To však neplatí pre toto slovo. Podstatné meno runway sa k nám dostalo z angličtiny a používame ho v pôvodnej podobe.

Výraz by sme mohli rozložiť na výraz run = bežať a way = cesta.

V slovenčine toto slovo môžeme používať v jedinej forme – runway [ranvej].

Problém ale nastáva vo chvíli, keď máte určiť rod tohto slova. Mužský alebo ženský? Slovo je mužského rodu. Skloňujeme podľa vzoru stroj.

Príklady:

Runway na letisku je dlhý dva kilometre a je bez problémov možné na ňom pristáť aj v zime.
Kvôli hluku sa vedľajší runway nesmie používať medzi polnocou a piatou hodinou rannou.

Rate this post
Send this to a friend