Rúško × rúška

Toto slovo slovník definuje ako sterilnú tkaninu na ochranu pred infekciou, prachom a podobne. Nie zriedkavo sa v dnešnej dobe v niektorých krajinách používa aj proti smogu.

V roku 2020 je toto slovo, bohužiaľ, mimoriadne často skloňované, a to nesprávne. Autori väčšinou totiž vychádzajú z mylného presvedčenia, že základný tvar znie „rúška“ a že ide o slovo ženského rodu.

Tento pocit pramení najpravdepodobnejšie z toho, že v českom jazyku sa používa slovo „rouška“ – skutočne v ženskom rode.

Ale! V slovenčine sa má vec inak. V našom slovníku nájdeme len tvar v strednom rode – rúško. „Rúška“ je bohemizmus.

Potrebujete pomôcku na zapamätanie? Rúško je malé rúcho. Slovo rúcho je stredného rodu a končí na -o. Tak, ako aj rúško.

Správne skloňovanie vyzerá takto:

Rúško

  • Z rúška
  • Rúšku
  • Rúško
  • V rúšku
  • S rúškom

Rúška

  • Z rúšok
  • Rúškam
  • Rúška
  • V rúškach
  • S rúškami

Príklady:

Najlepší spôsob, ako spomaliť šírenie vírusu, je nosenie rúška.

Ľudia chodia po ulici s rúškami na tvári.

Do supermarketu vás pustia jedine v rúšku.

5/5 - (2 hlasů)
Send this to a friend