S.r.o. × s r. o. × spol s r.o.

Ide nám o tie bodky, áno. Ako ich správne umiestniť v tejto skratke, a patria tam vôbec? A viete, čo táto skratka znamená?

Ide o spoločnosť s ručením obmedzeným, čo je forma obchodnej spoločnosti, bežne využívaná na celom svete. Na Slovensku ide o najbežnejšiu formu spoločnosti. Založiť ju môže jeden človek alebo skupina.

Ako je to teda s tými bodkami? Poďme sa na to pozrieť, názov našej spoločnosti pre účely príkladu je jednoducho Firma. Správne sú dve možnosti:

prvou je Firma, spol. s r.o., kde „spoločnosť“ skrátime na spol., nasleduje predložka „s“, a r.o. ako skratka pre „ručením obmedzeným“. Medzera medzi r.a o. nie je, medzi s a r. však áno!

druhou, a asi ešte o niečo častejšou správnou možnosťou je Firma, s.r.o., pričom slovo spoločnosť je reprezentované skratkou s., predložku „s“ v skratke vynechávame a pokračujeme opäť r.o. ako „ručením obmedzeným“. Medzery v skratke s.r.o. nie sú potrebné.

V oboch prípadoch nasleduje za názvom spoločnosti čiarka, medzera a malé spol. alebo s.

Akékoľvek iné písanie, než vyššie uvedené, je nesprávne. Zaujímavosťou je, že s touto formou obchodnej spoločnosti sa stretneme aj vo svete, avšak ukrýva sa pod inými skratkami: vo Veľkej Británii Ltd., v Rusku OOO, v USA LLC, v Maďarsku kft., atď.

Príklady:

Chceli spolu podnikať, a tak si založili donáškovú spoločnosť s ovocím a zeleninou Vitamíny, s.r.o.

S búšiacim srdcom vyšiel po strmých schodoch a našiel tie správne dvere. Na ceduľke stálo Zoznámenie, spol. s r.o.

Rate this post
Send this to a friend