Salto × saldo

Z ponúkaných slov nie je ani jedno pravopisne nesprávne, môžeme napísať salto aj saldo. Je však nutné rozlišovať ich rôzne významy a vedieť ich patrične využiť. V oboch prípadoch ide o podstatné mená stredného rodu.

Salto pomenúva špecifický druh premetu vo vzduchu, akrobatický skok. V prenesenom význame sa tiež výraz môže používať v súvislosti s odvážnym či zúfalým činom.

Oproti tomu saldo je termín z oblasti účtovníctva, ktorý sa dá nahradiť výrazom zostatok.

Príklady:

Na telesnej nám predviedol svoje salto dozadu.
Účtovníci vedia vypočítať saldo niekoľkými rôznymi spôsobmi.

Rate this post
Send this to a friend