Sami × samy

Koncovku i/y v množnom čísle tohto zámena rozlíšime podľa rodu a následne v mužskom rode podľa životnosti. Sami píšeme len v životnom mužskom rode, zatiaľ čo v mužskom neživotnom, ženskom a strednom rode je správne samy.

Pre zjednodušenie:

ukazovacie zámeno tí = sami,
Ukazovacie zámeno tie = samy.

Slovo znamená samotný, nik iný, prípadne opustený. Pozor na zamieňanie so slovom samí, samé (samé jamy).

Príklady:

Chlapci ostali na pláži úplne sami.

Kvety na lúke vyrástli samy.

Deti sa boja byť doma samy.

Rate this post
Send this to a friend