Šarža × šarša

Pozor, toto slovo je hovorové! Patrí do vojenského (hodnosť), prípadne divadelného slangu (šablónovito stvárnená postava). Ale keď už ho používate, používajte ho správne. Slovo šarža pochádza z francúzštiny a označuje vojenskú hodnosť alebo výrobnú dávku. Š a Ž sú párové spoluhlásky, čo sa znelosti týka.

Správne je teda zápis šarža. Označenie „šarša“ teda pravdepodobne vzniklo ako nesprávny fonetický prepis a nie je považované za pravopisne korektné.

Príklady:

Tento produkt nesmiete pustit do obehu – má nesprávne číslo šarže.

Bol degradovaný, pretože jeho správanie a výkony nezodpovedali jeho šarži.

Rate this post
Send this to a friend