Seychely × Seychelly × Seychyly

Výraz Seychely je pre užívateľov slovenského jazyka problematický, a to jednak zoskupením netradičných písmen/hlások, jednak odlišnou výslovnosťou oproti písanej podobe slova. Zemepisný názov, ktorý pomenúva skupinu ostrovov v Indickom oceáne, je správne vyslovovaný ako [sejšely].

Písanie „y“ na konci slova si môžeme zapamätať podľa toho, že ide o podstatné meno pomnožné, pre túto skupinu je obdobné zakončenie časté.

„E“ v strede je viazané na pôvod slova samotného, napríklad v oficiálnom názve – „The Republic od Seychelles“ sa tiež vyskytuje písmeno „e“, ale zdvojené „l“ si v slovenčine odpustíme. Vznikne teda jediný správny tvar – Seychely.

Príklady:

Na Seychelách je drahá dovolenka, ale neskutočne krásna.

Seychely sú rajom na zemi pre tých, ktorí si chcú naozaj oddýchnuť.

 

Rate this post
Send this to a friend