Sírový × syrový

Obidva tieto varinaty môžu byť správne, pokiaľ ich použijeme v správnom kontexte. Tak ako vám určite neodporúčame zamieňať predmety, ktoré označujú, držte sa aj toho správneho i/y v ich názvoch.

Síra je názov nekovového chemického prvku žltej farby. S prívlastkom sírový sa môžeme stretnúť napríklad u sírového zápachu alebo u známej a nebezpečnej kyseliny sírovej.

Syrový je prídavné meno utvorené od podstatného mena syr. Ide o mliečny výrobok vyrobený z upraveného zrazeného mlieka či smotany. Slovo je súčasťou vybraných slov po S, takže písanie „y“ je nutné. Syrová môže byť pizza, bageta, omáčka, misa…

Príklady:

Na sopke nás prekvapil výrazný sírový zápach.
Pripravím pre hostí jeden salámový a jeden syrový tanier.

Rate this post
Send this to a friend