Škatuľa × krabica

Škatuľa je spisovný slovenský výraz, kým krabica sa pohybuje na okraji spisovnej slovnej zásoby. Čo to znamená? Môžete v bežnej reči použiť obidva varianty, ale majte na pamäti, že škatuľa svedčí slovenčine omnoho viac. Výraz krabica sme prebrali z češtiny a zaraďuje sa k tzv. subštandardným slovám. Napriek tomu sa v hovorenom prejave používa približne rovnako často.

Škatuľa je obal pevného tvaru. Vyrobená je zväčša z papiera alebo lepenky, ale môže byť aj drevená alebo plechová. Vždy keď to bude možné, snažte sa použiť spisovný slovenský výraz: škatuľka zápaliek, škatuľka keksov, škatuľové mlieko.

Príklady:

Všetky svoje veci zbalil do škatule a odišiel.
Ponúkol mi cigaretu zo svojej škatuľky a zapaľova

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend