Snímka × snímok

Zamieňanie koncovky -ka na -ok a teda zmena rodu zo ženského na mužský je chybným javom, s ktorým sa stretávame pomerne často. Snímkami nazývame fotografie, kópie.

Tak ako posledné dve spomenuté, aj problematické slovo snímka je ženského rodu. Nemusí vždy ísť o vizuálne snímky, môže ísť o akokoľvek zachytenú podobu niečoho, obraz dňa, situácie a podobne. Zriedkavejšie sa snímkou nazýva aj odliatok.

Podstatné meno snímka má pôvod v slove sňať (= vziať, všimnite si podobnosť s anglickým „take a picture“ – odfotiť) – presnejšie v jeho nedokonavom tvare snímať.

V slovenčine si teda nikdy nefotíme či neprezeráme snímok, ale snímku.

Príklad:

Z röntgenovej snímky bolo vidieť, že noha je už v poriadku.

Pod morskou hladinou urobil výnimočné snímky.

Rate this post
Send this to a friend