Softvér × software

Máme tu niečo pre všetkých „ajťákov“. Softvér je (podľa Wikipédie) súhrn všetkých programov, ktoré sa dajú použiť vo výpočtovom zariadení. Jednoducho povedané, v počítači a dnes už i v telefóne.

Na rozdiel od hardvéru je nemateriálneho charakteru. Inými slovami by sme softvér mohli popísať ako programové či funkčné vybavenie počítača (telefónu či ďalšieho zariadenia), skrátka to, bez čoho by bol len nefunkčnou schránkou bez obsahu.

Ak použijete slovo software, nik vám to nebude mať za zlé, používate totiž anglický výraz, čo už dnes nie je nič výnimočné. Pochádza z neho i skratka sw, s ktorou sa môžete stretnúť. Avšak v slovenčine sa slovo kodifikovalo ako softvér.

Využíva teda fonetický prepis, inak povedané, píš, ako počuješ. Software je nekodifikovaná podoba slova. Preto vám odporúčame držať sa písania softvér, a môžete si tak byť istí, že dodržujete všetky gramatické zákonitosti.

Príklady:

Rozlišujeme softvér systémový a softvér aplikačný.

Pracujú vo firme zameranej na softvérové riešenia na mieru.

Rate this post
Send this to a friend