Špagety × spaghetti

Tento výraz robí ťažkosti nielen laikom, ale napríklad aj médiám a iným používateľom jazyka. Český pravopis má v tomto ale jasno. Výraz spaghetti pochádza z taliančiny, kde označuje konkrétny druh cestovín. Je tu bezpochyby súvislosť s výrazom spaghetto, ktorý môžeme preložiť ako povrázok, špagátik. Rovnaký výraz pre tento druh cestovín môžeme nájsť aj v angličtine – spaghetti.

Slovenský pravopis však za správny a oficiálny variant považuje poslovenčenú verziu, a to špagety. Toto platí vo väčšine prípadov, pokiaľ existuje poslovenčený variant a slovo sa prispôsobilo slovenskému pravopisu, je uprednostňovaný práve tento variant.

Skloňovanie slova špagety

Slovo špagety je skloňované podľa bežných slovenských vzorov, špageta podľa vzoru žena. Tu pozor na neexistujúci tvar, ktorý chybne kombinuje oba zmienené varianty. Výraz špagety je nutné vždy písať na konci s „y“ (špagety ako ženy), nie s talianskym „i“ na konci a slovenským „š“ na začiatku slova.

Samozrejme sa stretávame aj s pôvodnou verziou spaghetti a to predovšetkým v situácii, keď chceme zachovať terminológiu, napríklad ide o tradičný taliansky recept a názvom chcem poukázať práve na tradíciu a doložiť originalitu (spaghetti alla carbonara). V tomto prípade je to napísané správne, ide samozrejme o taliansky názov, ktorý je bez úprav vložený do slovenskej vety/textu apod.

Príklady:

Náš podnik ponúka nefalšované spaghetti aglio olio e peperoncino, ktoré sú pripravované z tradičných surovín.
Dal by si si na večeru špagety s kečupom alebo mám urobiť rezne?
Správne uvarená špageta sa po vyhodení prilepí na strop a nespadne.

5/5 - (2 hlasů)
Send this to a friend