Spojené štáty americké × Spojené štáty Americké

Pri písaní tohto zemepisného názvu sa riadime základnými pravidlami pre písanie veľkých písmen. Preto je jediná pravopisne prijateľná podoba Spojené štáty americké. Ide o viacslovný zemepisný názov a veľké písmeno sa píše väčšinou len v prvom slove, rovnako ako napr. Slovenská republika, Dánske kráľovstvo, atď.

K zdôvodneniu môže pomôcť aj skutočnosť, že časť názvu „americký“ je prídavné meno odvodené od vlastného mena – tie sú písané s malým počiatočným písmenkom. Iniciálovou skratkou je potom podoba USA, ktorá sa celkom bežne používa.

Príklady:

Spojené štáty americké susedia s Kanadou a Mexikom.

Na dovolenku pôjdem do Spojených štátov amerických.

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend