Spontánny × spontálny

S týmto prídavným menom sa v súčasnosti stretávame snáď na každom kroku. Prídavné meno spontánny sa používa vo význame: bez vonkajších popudov, samovoľný, živelný, nevedomý apod.

Keď sa to so spontánnosťou nepreháňa, je to určite dobrá a cenená vlastnosť. K pridávaniu písmenka „l“ nás podnecuje podobnosť s množstvom slov, ktoré ho obsahujú: lokálny, normálny, finálny, mentálny, formálny… Do nášho slova spontánny však „l“ nepatrí.

Rovnakými pravidlami písania sa riadia aj slová odvodené a príbuzné, napr.: spontánnosť, spontánne. Pozor však na podstatné meno „spontaneita“, v ktorom síce tiež nepíšeme vložené „l“, ale píšeme len jedno „n“ miesto dvoch.

Príklady

Spontánne sa ku mne rozbehla a objala ma.
Každý verejný prejav by si mal zachovať určité prvky spontánnosti.
Úplne spontánne mi navrhol, že mi peniaze požičia.

Rate this post
Send this to a friend