Štandard × štandart × štandarda

Štandard vnímame ako obvyklú, bežnú úroveň či mieru čohosi. Nesprávne býva výraz písaný ako štandart. Prídavné meno tvoríme tiež s písmenkom d, vznikajú tak tvary: štandardný, štandardná, štandardné

To isté platí pre ďalšie odvodeniny:

  • sloveso štandardizovať (vytvoriť určitú normu),
  • podstatné meno štandardizácia.

Ďalšou častou chybou je v tomto význame používať výraz štandarda. Takéto slovo skutočne existuje a je spisovné, ale má iný význam!

Štandarda je typ zástavy, prípadne transparent upevnený medzi dvomi tyčami. Nemýľme si teda tieto dve slová, štandard a štandarda sú niečo celkom odlišné. Všimnite si nižšie uvedené príklady.

Príklady:

Súťažili v kategórii štandardných a latinsko-amerických tancov.

Majetnejší hostia hotela sú zvyknutí na určitý štandard, ktorému sa snažíme za každých okolností prispôsobiť a v lepšom prípade ho prekonať.

Zástup študentov viedla skupinka organizátorov protestu, ktorí niesli veľkú pestrú štandardu s nápisom.

Rate this post
Send this to a friend