Štedrý večer × Štedrý Večer

Tento špeciálny večer je vyústením Štedrého dňa, posledným dňom prípravy na vianočné sviatky. V stredoveku niekedy šlo o posledný deň roka, ktorý začínal najčastejšie práve v deň narodenia Krista 25. decembra. So Štedrým dňom a najmä večerom je spojené množstvo predkresťanských aj kresťanských vianočných zvykov ako štedrá večera, rozsvecovanie vianočného stromčeka či pôst v priebehu dňa.

Ako môžeme vidieť vo vyššie uvedenom texte, Štedrý večer píšeme s malým „v“. Nie je nutné písať veľké počiatočné písmeno u druhej zložky názvu tohto sviatku.

Slovo večer je všeobecným pomenovaním, nejde o vlastný názov. Slovo štedrý tu plní funkciu počiatočného výrazu viacslovného pomenovania a veľké písmeno je tu opodstatnené. Rovnaké pravidlo môžeme aplikovať na celý deň (Štedrý deň).

Príklady:

Na Štedrý večer mávame pravidelne oblátky, kapustnicu, kapra a zemiakový šalát starej mamy.
Štedrý večer je čas, keď sme všetci spolu pri stole a deti sa tešia na darčeky.

2.2/5 - (4 hlasů)
Send this to a friend