Stereotyp × stereotip

V tomto prípade je správny len variant stereotyp. Pozor však na mätúci pravopis druhej časti slova; existuje podoba slova typ aj tip, majú však rôzne významy a zásady používania.

Výraz tip, ktorý pomenúva predbežne označenie toho, kto získa výhru, je v tomto kontexte nezmyselný. Preto je súčasťou slova stereotyp výraz typ s „y“, ktorý je používaný v prípade, že máme na mysli nejakého nositeľa charakteristických vlastností, znakov pre celú skupinu jedincov alebo vecí.

S tým súvisí aj význam slova stereotyp – ustálený, zaužívaný spôsob reagovania na niečo, prevádzkovanie niečoho v určitej pravidelnosti.

Príklady:

Pokiaľ dlho robím jednu vec, väčšinou sa dostaví stereotyp a nuda.

Nebaví ma čítať romány, kde postavy konajú stereotypne.

Je dôležité sa vo vzťahu neustále prekvapovať, aby sa nedostavila rutina a stereotyp.

Rate this post
Send this to a friend