SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV – KOMENTÁRE

1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Pravopisně s.r.o., so sídlom Piletická 486, Věkoše 503 41 Hradec Králové, IČ: 059 79 587, zapísanej vo verejnom registri vedenom u Krajského súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39319 (ďalej len „Správca“), aby spracovávala v zmyslu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“ nasledujúce osobné údaje:

  • meno a priezvisko,
  • e-mailovú adresu,
  • komentár,
  • IP adresu.

2. Meno a priezvisko, e-mailová adresa a komentár budú spracované za účelom identifikácie autora príspevku a vloženia komentára.

IP adresa bude spracovaná za účelom prevencie pred kyberútokmi na server Správcu.

3. Osobné údaje budú spracované na dobu 5 rokov. IP adresa bude spracovávaná na dobu 6 mesiacov od pridania komentára, pokiaľ súhlas nepredĺžite.

4. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz k zrušeniu odberu v reklamnej správe. Späťvzatie súhlasu bude mať za následok zmazanie komentára.

5. Spracovanie osobných údajov bude vykonávané Správcom. Osobné údaje pre neho však môžu spracovávať aj títo spracovávatelia:
poskytovateľ webhostingu, spoločnosť WEDOS Internet, a.s., so sídlem Masarykova 1230 373 41 Hluboká nad Vltavou Česká republika IČ: 28115708.

6. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, na prenositeľnosť a právo na kópiu osobných údajov,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – pokiaľ nejde o osobné údaje, ktoré sme povinní alebo oprávnení ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
  • podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením.