Sv. Valentín × sv. valentín

Ako sa správne označuje sviatok všetkých zamilovaných? A ako sa pravopisne korektne píše svätec, ktorý dal svoje meno práve tomuto známemu sviatku? Jedinou správnou podobou je sv. Valentín s veľkým počiatočným písmenom.

Veľké písmenko píšeme v prípade, že máme na mysli samotného svätého Valentína ako historickú osobnosť, ide teda o vlastné meno jednej konkrétnej osoby. Veľké písmeno je potom vyžadované, aj pokiaľ hovoríme o sviatku lásky, ktorý je pomenovaný práve po kňazovi Valentínovi a pripadá na 14. februára každého roka.

Aj tu je zdôvodnením pravopisu názov jedného určitého javu (dňa) odvodeného od vlastného mena. Jediným prijateľným tvarom s malým počiatočným písmenom je valentínka či valentínske želanie, lístok s vyjadrením citov pri príležitosti sviatku zamilovaných.

Príklady:

Tento rok oslávime sviatok svätého Valentína romantickou večerou.

Podľa legendy Valentín tajne oddával mladé páry, a preto bol zatknutý a popravený.

Našla som v schránke krásnu valentínku od neznámeho ctiteľa.

Rate this post
Send this to a friend