Svadba × svatba

Svadba je udalosť, ktorá pre všetkých zúčastnených predstavuje deň hodný zapamätania. Najviac pre jej hlavných aktérov .

Nevestu a ženícha. Áno, pôvodne sa sobáš dvoch ľudí – v dnešnej slovenčine svadba – skutočne nazýval svatba s t, od praslovanského slova svatiti se – stávať sa príbuznými. Odtiaľ pochádza i slovo svat (rodinný vzťah). Už od 16. storočia sa však pomocou etymologického vývinu jazyka začalo toto slovo písať tak, ako ho poznáme dnes: svadba.

Zmätkom pri správnom písaní tohto slova sa vyhneme použitím jednoduchej pomôcky – stačí utvoriť prídavné meno a pripomenúť si spojenia ako:

  • svadobní hostia
  • svadobný pochod
  • svadobná oslava
  • svadobný deň

Zapamätajte si, že jediný správny tvar v spisovnej slovenčine je ten s D, teda svadba.

Príklad:

Bola to krásna, jednoduchá svadba.

Na svadbe sa zišli i tí príbuzní, ktorí sa už roky nevideli.

3.9/5 - (7 hlasů)
Send this to a friend