Sychravý × sichravý

Pri niektorých slovách je pravopis nejasný, a musíte sa poriadne zamyslieť nad pôvodom či inou príčinou, prečo sa v nich píše niečo iné, než by sme čakali. Z tejto dvojice je však správny variant jednoznačný, napísať môžeme jedine sychravý s „y“

Prídavné meno sychravý je totiž súčasťou vybraných slov po písmene s. To nám nenecháva žiaden priestor na diskusiu či pochybnosti a slovo musíme vždy napísať s „y“, rovnako ako slová príbuzné – sychravosť, sychravo.

A čo vlastne tento výraz znamená? Vlhké, chladné, sivé a celkovo nevľúdne počasie. Je typické pre neskorú jeseň.

Príklady:

Jesenné rána bývajú často sychravé.

Tento kabát vytiahnem, keď bude vonku sychravo.

Za sychravých rán sa nikomu nechce vstávať a vykročiť do školy.

Rate this post
Send this to a friend