Sympatia × simpatia

Český pravopis uznáva ako správny len variant sympatia. Pri zdôvodňovanie písania je možné pomôcť si pôvodom slova. Prvopočiatkom slova bol grécky tvar páthos (cit, vášeň).

K tejto časti bola následne pripojená predpona sym- (niekedy tiež syn-), ktorá nesie vždy rovnaký význam: „spolu“. Sympatia označuje nejaký kladný citový pomer či náklonnosť k niekomu (sme dohromady, spolu, spoločne – význam spolunáležitosti).

Rovnaký význam sa dá nájsť aj u ďalších slov s touto predponou, napr.: symbióza (vzájomné spolužitie), symetrála (os súmernosti), syntéza (spojenie, zjednotenie) apod.

Súčasťou tejto predpony je „y“, čo je zachované aj v slovenskej podobe slova sympatia, aj v slovách príbuzných: sympatický, sympaticky apod. Opakom slova sympatia je antipatia.

Príklady:

Neviem, či jej mám dať najavo svoje sympatie.

Nová autorka detských kníh si získala sympatie čitateľov.

Rate this post
Send this to a friend