Synonymum × synonimum

Slovo synonymum je cudzieho pôvodu, konkrétne z gréčtiny (syn= s, onoma= meno). Preto na tento výraz nemôžeme aplikovať žiadne z pravidiel, ktoré používame na vysvetľovanie slovenských pravopisných javov.

Je nutné si podobu slova s „y“ zapamätať – „y“ po písmene „n“ sa objavuje aj v slovách príbuzných: synonymia, synonymický apod. Rovnako tak u slov pravopisne podobných, ako sú homonymia či antonymia.

Synonymum je pomenovanie pre jazykový prostriedok, ktorý má rovnaký alebo veľmi podobný význam ako slovo iné.

Príklady:

Synonymom pre slovo „chlapec“ je slovo „chalan“.

Nahraďte slová, ktoré sa v texte často opakujú, vhodnými synonymami.

Rate this post
Send this to a friend