Ťažkosti × potiaže

Hoci sa často inšpirujeme českým jazykom a vytvoríme tak slovo potiaže, nie je to z jazykovedného pohľadu správne. Toto slovo vznikne prebratím českého potíže a následnou „úpravou“ na slovenský tvar. Spisovná slovenčina v tomto význame používa slovo ťažkosti.

To je odvodené od prídavného mena ťažký, ktoré vyjadruje v prvom rade veľkú hmotnosť, ale aj intenzitu a v neposlednom rade namáhavý, neľahký charakter. Z tohto významu sa odvodilo podstatné meno ťažkosť, používané takmer vždy v množnom čísle, so synonymami ako nepríjemnosti, starosti, problémy.

Slovo sa najčastejšie používa v týchto negatívnych súvislostiach:

  • zdravotné ťažkosti
  • finančné ťažkosti
  • ale aj v pozitívnom zmysle vďaka predložke „bez“:
  • zvládnuť štúdium bez ťažkostí

Ďalšie možnosti použitia uvádzame v našich príkladoch. Vždy, keď budete mať na jazyku nespisovné slovíčko „potiaže“, nezabudnite ho nahradiť vhodnejším ťažkosti.

Príklady:

Podarilo sa im vybaviť dovolenku bez akýchkoľvek ťažkostí.

ťažkosťami sa dovliekol do cieľa.

Život prináša rôzne ťažkosti, s ktorými sa treba popasovať.

Rate this post
Send this to a friend