Tenis × tennis

Tento celosvetovo populárny šport má svoje korene vo Francúzsku. Hral sa pôvodne dlaňou a na brány. Postupne však pribudli rakety na triafanie loptičiek a brány boli nahradené čiarami.

Prvé profesionálne stretnutia sa hrali v 15. storočí v Anglicku a vsádzali sa na ňu veľké peniaze. Podľa týchto čiastok bolo v tomto športe zavedené aj bodovanie, ktoré s drobnými úpravami zostalo dodnes.

Opäť platí, že v každom štáte je názov tohto športu písaný trošku inak. V angličtine zostali dve spoluhlásky „n“ za sebou, ale v slovenčine jedna zmizla. Správne sa tak píše tenis. Skloňuje sa podľa mužského neživotného vzoru dub.

Príklady:

Tenis je často nazývaný biely šport.

Slovenská reprezentácia je úspešná predovšetkým v ženskom tenise.

Najväčším tenisovým turnajom sa hovorí grandslamy.

Rate this post
Send this to a friend